Op zondag 7  oktober a.s. viert het Dames Kerkkoor Aldegundis uit Buggenum haar 50-jarig jubileum.

Dit wordt gevierd met een Eucharistieviering op 7 oktober om 09:30 uur in de Sint Aldegundiskerk te Buggenum, opgeluisterd door het dameskoor o.l.v. Marie-Louise Lijnse-Schreurs.
Men hoopt op een grote belangstelling. Na afloop van de mis – rond 10:45 uur – is er een kleine receptie, waar iedereen in de gelegenheid wordt gesteld het koor te feliciteren.