Kerkhoven vertellen veel over de geschiedenis van een dorp.

Het kerkhof te Buggenum bestond al voor het jaar 1000. In 964 na Chr. stond hier al een houten kerkgebouw.
Vooral bekende mensen, werden in de kerk begraven. Bij de wederopbouw van de huidige kerk, na de tweede oorlog, vond men onder meerdere vloeren verschillende grafstenen en achter in de kerk de grootste ingemetseld steen. Gewone mensen werden rondom de kerk begraven.

De huidige kerk is het vijfde kerkgebouw in Buggenum.Kruis tegen kerkmuur
Na de houten kerk,  werden een romaanse, een gotische en een neogotische kerk gebouwd. Bij iedere nieuwe kerk werd het kerkhof opnieuw opgehoogd met zand afkomstig uit de Holstraat. Er liggen meerdere kerkhoven boven elkaar.
Bij het maken van nieuwe diepe graven vindt men wel eens resten van onbekende overledenen b.v. Belgische soldaten uit de tijd van Napoleon.
De diverse standen werden in groepen op het kerkhof begraven.

Op dit ogenblik is ons kerkhof een spiegel van het dorpsleven uit de twintigste eeuw.

Een groep van vrijwilligers onderhoud het kerkhof.
Het is mooi om te zien hoe respectvol zij met het verleden van ons dorp omgaan en zo proberen de geschiedenis van ons dorp levend te houden.
Voor het volledige artikel van Ger Brouns klik HIER.