Laden Evenementen

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan….
Op zondagmiddag 24 november zullen de Sint en Pieten weer een bezoek brengen aan Buggenum. Jullie worden verzocht om rond 14:00 uur aanwezig te zijn aan de Maas bij café-zaal “’t Veerhuis”. Sint en zijn Pieten zullen hier aanmeren met hun pakjesboot, om vervolgens voet aan wal zetten. Hierna gaan zij onder begeleiding van fanfare “Excelsior” naar gemeenschapshuis “de Roffert”. Vervolgens zal in “de Roffert” samen met de Sint en Pieten een gezellig feestje worden gevierd. Na het feest ontvangen de kinderen, uit Buggenum en het Haelens Broek, tot en met groep 8 van de basisschool een lekkere traktatie. Het einde van het feest staat gepland om uiterlijk 16:15 uur.

Dit jaar wordt weer een tekenwedstrijd georganiseerd. Alle kinderen mogen één mooie tekening (dus geen kleurplaat) maken voor Sinterklaas en zijn Pietermannen. De mooiste tekening per groep wordt beloond met een prijs. De tekening voorzien van (voor)naam, leeftijd en groep, kan men tot en met vrijdag 22 november inleveren bij: Freek Emonts (Heerweg 7, Buggenum).

Voor een (vrijwillige) bijdrage in de kosten ontvangen jullie een envelop. Deze envelop wordt op woensdag 20 november vanaf 18:00 uur tijdens de jaarlijkse Sinterklaasactie, door de leden van de Jeugdcontactraad, bij u opgehaald. Mochten wij u thuis niet aantreffen, dan kunt u de envelop altijd bij een van de bestuursleden van de Jeugdcontactraad inleveren. Ook is het mogelijk om een bijdrage over te maken via het bankrekeningnummer NL17RABO0123475996. Alvast bedankt voor de medewerking!

  • Doelgroep: 0 t/m 13 jaar
  • Locatie: jachthaven en gemeenschapshuis “de Roffert” in Buggenum
  • Datum: 24 november
  • Tijd: 14.00 – 16.15 uur
  • Opmerking: muzikale begeleiding door fanfare en drumband “Excelsior” Buggenum