Helaas worden we weer ingehaald door het corona-virus.
Anders dan het kerkbestuur een week geleden liet weten, wordt het feestelijk afscheid van pastoor Dieteren afgelast ten gevolge van de verscherpte maatregelen.
Hoewel pastoor Dieteren een groots afscheid verdient, is het gezien de huidige omstandigheden zijn wens om voorlopig met stille trom te vertrekken.
Ook de officiële installatie van de nieuwe pastoor, Patrick Lipsch, kan pas later plaatsvinden.
Zodra de corona maatregelen het mogelijk maken wordt alsnog een afscheid georganiseerd in een (openlucht)viering. Het kerkbestuur hoopt dat de diverse verenigingen ook dàn bereid zijn hieraan hun medewerking te verlenen.
Per 27 oktober zal pastoor Dieteren beginnen in zijn nieuwe parochies.
Zijn nieuwe adres is: Hoogbeek 23, 6305 BH Schin op Geul.