Iedereen wil prettig wonen, maar niet iedereen ervaart dit. Helaas kan het gebeuren dat buren zich ergeren aan elkaar. Een feestje dat tot ver na middernacht geluidsoverlast veroorzaakt, een hond die de keel schor blaft als de buren van huis zijn, het bestelbusje van de buurman dat uw uitzicht belemmert… Het zijn ergernissen die zich kunnen voordoen.

Een probleem wordt het als buren er niet in slagen dit bespreekbaar te maken. Kleine ergernissen kunnen leiden tot een fikse ruzie. Buurtbemiddeling bemiddelt in een beter contact tussen buren. Speciaal opgeleide bemiddelaars gaan in gesprek met beide buren en begeleiden hen tijdens een eventueel bemiddelingsgesprek. Ervaring leert dat één goed gesprek vaak al helpt om te komen tot een beter onderling contact en een oplossing voor de overlast.

De gemeente Leudal biedt haar inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van Buurtbemiddeling. Elke inwoner van de gemeente Leudal kan zich aanmelden. Wat de bemiddelaars verwachten is een actieve houding en oprecht naar elkaar willen luisteren. Dan is er een reële kans op een oplossing. Buurtbemiddeling bemiddelt niet als er sprake is van buitensporige agressie, alcohol of drugsverslaving, zware psychiatrische problematiek, aanvaringen met instanties of conflicten binnen één familie.

Telefoon: 06-202 805 76 (spreek eventueel uw bericht in en wij bellen terug)
E-mail: info@proteionbuurtbemiddeling.nl
Internet: www.proteionbuurtbemiddeling.nl