Op dinsdagavond 21 november om 19:30 uur a.s. is er in gemeenschapshuis de Roffert een informatiebijeenkomst door Waterschap Limburg.
Er worden dan oplossingsrichtingen besproken over de dijktrajecten en in het bijzonder over de maatregelen m.b.t. Buggenum.
De uitkomsten worden door het Waterschap meegenomen in het verdere besluitvormingstraject. Gezien de grote impact van de verwachte maatregelen is het belangrijk dat veel inwoners van Buggenum aanwezig zijn.