Het Negende Buggenums Generatiefeest.

Op zaterdag 6 oktober wordt het Negende Buggenums Generatiefeest georganiseerd.
De uitnodigingen voor de acht-, achttien- en tachtigjarigen zijn reeds persoonlijk bezorgd.
De achtjarigen verheugen zich op het bezoek van de achttienjarigen en de tachtigers aan de basisschool.
Zij vinden het spannend dat ze met de “grote” mensen mee mogen naar de Roffert.
De achttienjarigen zullen het ook dit jaar druk hebben met hun agenda: studie, stages, weekendbaantjes en uitgaansplanning. Past het allemaal?
Veel tachtigers zitten met de vraag of ze nu al kunnen zeggen of ze 6 oktober in de conditie zijn om de bijeenkomst te kunnen bezoeken.

Zaterdag 6 oktober start een stoet met bijzondere Buggenumse voertuigen om 15:00 uur met het aan huis ophalen van de deelnemers. Indien speciaal vervoer nodig is wordt dit in overleg met de betrokkenen geregeld. Hoe groter en bonter de stoet is, des te mooier het is voor alle deelnemers. Samen maken we van Buggenum een “levend” dorp.

Programma:
• ontvangst met koffie en vlaai;
• een bezoek aan de basisschool en aan de klas van de achtjarigen;
• maken van een groepsfoto;
• vervolg in de Roffert met activiteitenprogramma.
Ook dit jaar zullen we de dag afsluiten met een gezamenlijke maaltijd, aangeboden door de inwoners van Buggenum.

Om dit alles mogelijk te maken houden we in de week van 17 t/m 23 september een huis-aan-huis collecte.

Wij hopen ook nu weer op uw medewerking.
Bij voorbaat onze dank!

De generatiefeestcommissie:
Anja Baats,
Anouk Munnichs,
Marian Sijben en
Ger Brouns.