Buggenum is een fijn en actief dorp, waarin veel inwoners actief zijn in verenigingen of als vrijwilliger voor een stichting. De ervaring leert echter dat het toch wel lastig is om te ontdekken wat er allemaal te doen is. En ook om in een dorp, waar veel mensen elkaar al kennen, ergens op af te stappen.
Om nieuwe inwoners op weg te helpen zijn deze maand zeven gastvrouwen gestart. Zij leggen, op het moment dat de verhuisstress achter de rug is, contact met  nieuwe inwoners en brengen een welkomstmap met daarin alle informatie over Buggenum.  Er is nog een inhaalslag waarbij ook de mensen die in 2017 in Buggenum zijn komen wonen worden benaderd.
Wie dat fijn vindt kan een vervolgafspraak met de gastvrouwen maken. Zij kunnen dan de vragen beantwoorden die opkomen bij het doorbladeren van de map.
Het gastvrouwen-project is een initiatief vanuit het Buggenumse voorzittersoverleg en wordt gecoördineerd door de Dorpsraad.

De Buggenumse gastvrouwen zijn: Jenny Haans, Annie Arntz, Chris Rulkens, Jeanne Verdonschot, Lena van Jessen, Marian Sijben en Lea Dings (ontbreekt op foto).