Nu de Maas weer stijgt, controleren de vrijwillige dijkwachten van Buggenum 2 keer per dag de dijken.
Hoewel er geen echte problemen verwacht worden, en het Maaswater naar verwachting weer gaat dalen, wil men op alles voorbereid zijn.
In Buggenum zijn 16 vrijwillige dijkwachten. Zodra het nodig is worden zij opgeroepen en gaan direct aan de slag. Degenen die beschikbaar zijn, controleren ’s morgens en ’s middags de dijken en de oevers. Zij maken foto’s van waarnemingen zoals beschadigingen, erosie, drijfvuil scheuren enz. en sturen deze door naar Waterschap Limburg.