Dit jaar bestaat Jeugdcontactraad Buggenum 50 jaar.
Deze mooie mijlpaal zouden wij aanvankelijk groots vieren met een feestdag op zaterdag 12 september a.s. Vanwege het coronavirus hebben wij besloten om het feest een jaar te verschuiven. De feestdag zal gaan plaatsvinden op zaterdag 11 september 2021.
De opzet van deze dag blijft hetzelfde; in de middag activiteiten voor de jeugd, en in de avond een feestavond voor alle inwoners van Buggenum. Noteer deze datum dan ook alvast in jullie agenda! Verder willen wij de Buggenumse verenigingen vriendelijk vragen om hier rekening mee te houden bij het opstellen van de activiteitenagenda’s, en dus geen andere activiteiten te organiseren op deze dag.
Bedankt voor jullie medewerking!