Het Parochie-kerkhof van Buggenum

door: Ger Brouns, mei 2022

Het kerkhof binnen de ommuring bij de kerk.

Kerkhoven vertellen veel over de geschiedenis van een dorp. Zeker ook in Buggenum, het Maasdorp dat al vóór de Romeinse tijd bewoond werd en meerdere begraafplaatsen kende.

In Buggenum bestond al een kerkhof vóór het jaar 1000. Het hoorde bij een houten kerk die er vanaf 964 na Chr. stond. De huidige kerk is het vierde kerkgebouw in Buggenum. Na de houten kerk volgenden  een romaanse, een gotische en een neo-gotische kerk. Iedere keer opnieuw werd het kerkhof opgehoogd met zand afkomstig uit de Holstraat. Er liggen dus meerdere kerkhoven boven elkaar. Bij het maken van nieuwe diepe graven vindt men nog steeds wel eens resten van onbekende overledenen b.v. Belgische soldaten uit de tijd van Napoleon.

Bekende inwoners, werden in de kerk begraven. Bij de wederopbouw van de huidige kerk, na de tweede oorlog, vond men onder meerdere vloeren dan ook verschillende grafstenen. En achter in de kerk de grootste ingemetselde grafsteen. Gewone mensen werden rondom de kerk begraven.

Bijzondere graven.

Ieder graf is voor nabestaanden een bijzonder graf. Extra opvallend zijn echter de zeventiende-eeuwse grafstenen, ingemetseld in de kerkhofmuur.
Bijzonder zijn de graven van Gustave Beltjens, de schrijver van de Belgische Grondwet en van dhr. de Babberich, de eerste secretaris-generaal van de Europese Unie.
Verder zijn vermeldenswaard de graven van twee Engelse soldaten die sneuvelden bij de spoorbrug. En het graf van meester Joosten, hoofd der basisschool, die omkwam door oorlogsgeweld.
Het is mooi om te zien, dat ook op deze graven regelmatig verse bloemen staan.

Begraafplaats

Het verloren kerkhof.

Buggenum had vroeger twee kerkhoven. Een kerkhof rondom de kerk en het ander kerkhof buiten het dorp. Dit ‘verloren’ kerkhof lag op de driehoek bij afsplitsing van de Gooreweg van Meiboomkensweg. ‘Verloren’ omdat men de zielen van de hier begravenen als verloren voor de hemel beschouwde. Hier werden de ongedoopten, anders gelovigen, zelfmoordenaars, in de Maas opgeviste lijken, ter dood veroordeelden, onbekende soldaten, overledenen reizigers en  pestlijders begraven.In de Romeinse tijd was langs de Heerweg een kerkhof. En langs Meiboomkensweg werden grafresten van Keltische graven aangetroffen.

Graf van de twee Engelse soldaten, die gesneuveld zij bij de spoorbrug te Buggenum.

Op dit ogenblik is ons kerkhof een spiegel van het dorpsleven uit de twintigste eeuw.
Een groep van vrijwilligers onderhoud het kerkhof. Het is mooi om te zien hoe respectvol zij met het verleden van ons dorp omgaan en zo proberen de geschiedenis van levend te houden.

Graf van Gustave Beltjens, de schrijver van de Belgische grondwet.

Het graf van meester Joosten, schoolhoofd, omgekomen door oorlogsgeweld.

Oud grafmonument ingemetseld in de kerkhofmuur.

Engelse gedenkplaat bij ingang kerk.