Dat Buggenum veel creatieve inwoners heeft is bekend?.

Ook het filmpje ?, dat in opdracht van en samen met de Jeugdraad gemaakt is door Mick Vogels van mickvogelsvideo.nl, is hier weer een voorbeeld van. Het schetst in korte tijd een kleurrijk beeld van ons dorp en de omgeving. Inwoners van alle leeftijden werkten eraan mee.

Met dit filmpje, dat met Carnaval 2019 een opdracht was voor de Sleuteloverdracht, haalde Buggenum dan ook terecht de eerste prijs van de gemeente Leudal???

Mitzingpepeerke ‘Os Dörp’

Hie in os Dörpke aan de Maas
hubbe we deesdaag een roeëj naas,
kleier greun mit auch get gael

Van Galgeberg tot aan het Inj,
wae zweije altied noa os vrinj
en zinge hell oet ozze kael

Klein dörp, maar eg een sjoen gezig.
Doe waetsj vast waal woeë het ligt.
De mieeense zien hie altied bliej.

Geine heibel, geine sjieet.
Met de auto, rem op tied.
Anges busse’t zoe veurbiej

Joa, Gae zeetj welkom in os dörpke
tusse ’t buggenumse veldj en de nuu dieëk.
Wae nuedige uch dus hiel gaer oet
in os Halve Gare Rieëk!