Mooi Buggenum

door: Marie-José Baur.

Tussen de spoorlijn en het dorp ligt  ‘voortuin Mooi Buggenum1’, de eerste stap van een  plan om het gehele uitwaardengebied natuurlijk in te richten.
De inrichting van dit gebied is essentieel voor Buggenum. Dit vanwege het behoud van het karakter als Maasdorp, een betere aansluiting  van de uiterwaarden bij het dorp, een betere toeristisch-recreatieve ontsluiting en als groene buffer tussen het dorp, spoor Roermond-Weert en bedrijventerrein Zevenellen.

SCROLL VERDER
Nieuwe voetgangersbrug

Veel wandelaars, zowel uit Buggenum als daarbuiten, maken gebruik van de wandelpaden in mooi Buggenum1. Voor kinderen is er tegenover de kerk een speelweide “het Klauterbrook”. Zij hebben deze zelf mogen ontwerpen. Maandelijks zorgen zij en vrijwilligers uit het dorp ervoor dat het speelterrein onderhouden wordt.
Sinds 2017 is er op het voormalige terrein van de kleiopslag een dorpstuin aangelegd. Initiatiefnemer is agrariër Coen Wijers, die de oorspronkelijke functie van dorpsweide weer in ere wil herstellen.  Samen met schoolkinderen en leden van de Dorpsraad zorgde hij voor het planten van hagen met o.a. liguster, meidoorn en verschillende bessen en voor diverse fruitbomen zoals pruimen, kersen, peren, kastanjes en noten. De kinderen en inwoners van Buggenum mogen in de toekomst de vruchten van deze struiken en bomen plukken.
Maar niet alleen de mens kan profiteren dit initiatief. Ook dieren als kleine zoogdieren, fazanten, patrijzen en diverse soorten insecten en vlinders vinden bescherming en voedsel in de bloemrijke randen.
In Mooi Buggenum is het kort houden van het gras grotendeels uitbesteed aan een kudde schapen. Een schaapsherdersechtpaar is nu eigenaar van de grond en verzorgt het natuurbeheer. Zeker als de schapen en de lammetjes in het gebied lopen te grazen ziet het er fantastisch uit.

Boomfeestdag 2017

Als laatste is in maart 2017 de oude kleiopslagplaats van de steenfabriek opgenomen in dit gebied. Op woensdag 22 maart hebben de groepen 4 en 5 van onze basisschool hard gewerkt op het terrein van de kleiopslag. Ze hebben daar mee geholpen aan het inrichten van het gebied, door er verschillende soorten planten (o.a. liguster en meidoorn) in een haag te planten. Ook zijn er diverse fruitbomen (o.a. pruimen, kersen en peren) en bessenstruiken geplant, waarvan deze kinderen en alle inwoners van Buggenum in de toekomst de vruchten mogen plukken. Maar niet alleen de mens kan profiteren van de inspanning van deze kinderen, ook dieren als kleine zoogdieren, fazanten en patrijzen en diverse soorten insecten en vlinders.