Het belangrijkste onderwerp in de nieuwsbrief (download hieronder) is de werving van vrijwilligers. Het liefst ziet het bestuur van de Roffert vanuit elke vereniging minimaal 1 vrijwilliger, die op vaste tijden, dan wel flexibel inzetbaar is. Per gewerkt uur krijgt de vrijwilliger € 4,50 belastingvrij (max. € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar). Vrijwilligers worden zelfstandig ingezet op rustige tijden, of als assistentie bij drukke momenten en naar vermogen, kennis en kunde.

Heeft u binnen uw organisatie mensen, die geïnteresseerd zijn, laat ze dan contact opnemen met coördinator Mat Hendriks (vrijwilligers@deroffert.nl).
Zijn er mensen die ambities hebben zitting te nemen in het stichtingsbestuur van De Roffert, dan zijn ook die van harte welkom. Zij kunnen zich melden bij secretaris Jo Smeets (info@deroffert.nl).
Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat De Roffert blijft bestaan en betaalbaar blijft voor iedereen!

Dorps-Nieuwsbrief nr. 08.