Een aantal voorzitters van Buggenumse verenigingen kwam 13 november j.l. voor de tweede keer  bij elkaar. Zij bespraken hoe zij er samen voor kunnen zorgen dat de verenigingen blijven floreren.

De volgende afspraken zijn gemaakt.

  • Gastheren/-vrouwen worden gezocht die contact gaan leggen met nieuwe inwoners van Buggenum. De gastheren/-vrouwen verwelkomen de nieuwe inwoners en proberen hen te enthousiasmeren voor het lidmaatschap of een bestuursfunctie bij een van de verenigingen. Zij leggen ook de verbinding met een contactpersoon van de betreffende vereniging. Dit idee wordt nog verder uitgewerkt in samenwerking met  werkgroep Welzijn van de Dorpsraad.
  •  Voorgesteld wordt om inwoners van het Haelensbroek actiever te gaan benaderen. Het betreft, exclusief de Roermondseweg, ca. 45 adressen. De JCR geeft aan dat zij ook in het Haelensbroek flyeren. De overige voorzitters vinden dat een  goed idee.
  •  Waar dat meerwaarde heeft, wordt kennis gedeeld. Als eerste komt er voor de penningmeesters een voorlichting over subsidies. De Dorpsraad gaat dit in overleg met de Gemeente organiseren.
  •  Ook is nog een dorpsfeest ter sprake gekomen als mogelijke vervanging voor de kermis. De voorzitters raadplegen hun achterban of hier behoefte aan is.