In samenwerking met de Heemkundevereniging organiseerde Zonnebloem afdeling Buggenum op 5 mei een vrijheidsmaaltijd.
Deze eenvoudige maaltijd, geïnspireerd op de maaltijden tijdens de oorlogstijd, werd voor de gasten van de Zonnebloem beschikbaar gesteld door actiecomité Vrijheidsmaaltijden.

Vrijwilligers van heemkundevereniging ‘Buggenum door de Eeuwen heen’ vertelden interessante verhalen over de Tweede Wereldoorlog en toonden daar dia’s bij.
Vervolgens vertelde de heer  G van der Linden, aangevuld door zijn echtgenote,  uitgebreid over zijn persoonlijke belevenissen tijdens de oorlog. Hij maakte die heel bewust mee als 15-jarige jongen.
Tot slot kwamen de verhalen en vragen van de Zonnebloemgasten aan bod.
Het werd een gezellige en informatieve bijeenkomst voor de gasten van Zonnebloem Buggenum.

Echtpaar van der Linden