Buggenums Buiten Ommetje

Print Friendly, PDF & Email
Afstand: 6 km.

Buggenums Buiten-Ommetje is een bewegwijzerde wandelroute van Stichting Buggenum door de Eeuwen Heen deels buiten de bebouwde kom van Buggenum. Op bijgevoegd kaartje is met de rode lijn aangegeven via het wandelknooppuntennetwerk, groene lijn wordt aangegeven met voetjes.
We starten bij de kerk knooppunt 97 en lopen de Nussenstraat in en op het einde van de Nussenstraat linksaf. We volgen knooppunten 96 en 91 dan richting 62. Bij het Wijers veldkruis volgen we rechts de voetjes.
Deze volgen we tot aan de sorteermolen van de grindwinning. Dan volgen we weer de knooppunten 71-72-74-73 en 97. Je kunt de route ook tegengesteld lopen.
Het Buggenums Buiten-ommetje loopt voornamelijk door het noordelijk deel van het buitengebied van Buggenum, het Buggenumseveld. Dorp en buitengebied zijn herkenbaar als een landschappelijke sterk samenhangend eenheid, die – ondanks de diverse ingrepen in het terrein – afleesbaar is als een redelijk gaaf en oorspronkelijk landschapstype. De cultuurhistorische betekenis is dan ook groot. Het Maasdal is hier 3 km breed en rijkt tot Asselt en Leeuwen. Verder van de Maas liggen de hogere vruchtbare rivierkleigronden die voor grootschalige akkerbouw worden gebruikt. Onder invloed van de rivier heeft het maaiveld plaatselijk een sterk glooiend verloop. Het wegenpatroon door het veld heeft zijn oorspronkelijk spinragpatroon behouden. Het veld presenteert zich aan de wandelaar als een grootschalig gebied met boerderijen aan de randen en hier en daar staat een boom.

  • Start: bij de kerk van Buggenum. U kunt daar gratis parkeren.

  • Markering: groene voetjes en paaltjes met pijl van wandelknooppuntennetwerk (zie afbeelding).

  • Meer informatie:
    – Bord op parkeerterrein bij de kerk.
    – Deze wandelroute is ontwikkeld door Heemkundevereniging ‘Buggenum door de eeuwen heen’.

  • Horeca bij start- en eindpunt: Horeca in Buggenum.