Zoek mee naar het Mariabeeld.
Het is gestolen uit de Aldegundiskapel in Buggenum.
Dagelijks bezoeken mensen deze kapel en laten er berichten achter.
Het beeld was van zuster Regelinda die van 1938 tot 1972 kleuterleidster was aan de Antoniusschool in Buggenum.
Mogelijk komt u het beeld tegen op verkoop websites of op een rommelmarkt.
Ook willen we de dief vragen dit beeld, dat zo belangrijk is voor veel mensen, terug te brengen.